Verantwoord ondernemen

Hoogenberg Natuursteen BV vindt het van groot belang dat de winning en verwerking van natuursteen op duurzame wijze plaats vindt. Wij kopen direct in bij fabrieken waar we een langjarige verbintenis mee hebben. De fabrieken doen zaken met groeves die we goed kennen en regelmatig bezoeken. Over het algemeen zijn de arbeidsomstandigheden van een hoog niveau en wordt zeer veel aandacht besteed aan veiligheids- en milieuaspecten. Vandaar dat wij vanaf het begin betrokken zijn bij de diverse initiatieven om de duurzaamheid in de natuursteen sector te verbeteren. Zo namen wij namen deel aan de werkgroep duurzaam natuursteen die door ons in China rondgeleid zijn en ook waren wij actief lid van de opvolger van dit initiatief TFT. Alle ervaringen zijn nu samengebracht in een nieuw initiatief onder auspiciën van de SER: TruStone.

Hoogenberg Natuursteen BV believes it is very important that the extraction and processing of natural stone takes place in a sustainable manner. We purchase directly from factories of which we have a long-term relationship. The factories do business with quarries that we know well and visit regularly. In general, working conditions are of a high standard and a lot of attention is paid to safety and environmental aspects. That is why we have been involved from the start in various initiatives to improve sustainability in the natural stone sector. For example, we participated in the sustainable natural stone working group that we guided around in China and we were also an active member of the successor to this initiative TFT. All experiences have now been brought together in a new initiative under the auspices of the SER: TruStone.

 

Code of conduct

Hoogenberg Natuursteen BV hanteert in haar inkooptraject een Code of Conduct. In dit document verplichten wij onszelf en onze leveranciers om zich te houden aan een aantal belangrijke juridische, ethische, milieutechnische en sociale normen en waarden.

Initiatief TruStone

Hoogenberg Natuursteen BV is aangesloten bij het Initiatief TruStone. TruStone is gebaseerd op de uitgangspunten van de Verenigde Naties voor Bedrijfsleven en Mensenrechten, de Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) en de fundamentele arbeidsnormen van de International Labour Organisation (ILO). Als deelnemer aan het Initiatief TruStone voeren wij een zogenoemd due diligence proces uit. Dit betekent concreet dat wij op een systematische manier onderzoeken of wij zelf rechtstreeks, of via de keten van leveranciers, in verband staan met schade die wordt toegebracht aan mens, dier, natuur en milieu. Het gaat daarbij niet alleen om feitelijke schade, maar ook om het risico dat er schade kan ontstaan. Als wij constateren dat we betrokken zijn bij schade, of het risico daarop, nemen we daartegen maatregelen.

Circle Stone

Hoogenberg Natuursteen BV is aangesloten bij Circle Stone. Circle Stone zet zich in om de milieu-impact van grafstenen te verminderen en om natuursteen te behouden voor toekomstige generaties. Circle Stone grafstenen zijn gebruikte grafstenen die een tweede leven krijgen.

Hergebruik water

In de werkplaatsen in Apeldoorn en China wordt het water dat gebruikt wordt in het productie proces hergebruikt. Het slib dat vrijkomt bij het zagen en slijpen wordt gescheiden van het afvalwater en gezuiverd zodat het opnieuw als koelwater kan dienen. Dit kan alleen voor het polijsten van de steen niet hergebruikt worden omdat minimale steen en diamant resten krassen in het oppervlak van de gepolijste steen kunnen vormen. Door het nat zagen en slijpen wordt ook voorkomen dat de natuursteen bewerkers in aanraking komen met grote hoeveelheden steenstof.

Steenafval

Omdat Hoogenberg Natuursteen het hele productie proces van ruw ontgonnen basis materiaal tot eind product in eigen hand heeft wordt de bij dit proces vrijkomend rest materiaal optimaal gebruikt door het produceren van allerlei kleine items als bloemvazen, gedenkboeken en dergelijke. Het materiaal waar niets meer uit geproduceerd gaat ten slotte naar de puinbreker waar het vermalen wordt tot weg verharding.

Een indruk van door ons geleverde projecten en producten

In samenwerking met diverse partners hebben wij voor tal van projecten zoals gevelbekleding, bestrating en vloeren natuursteen mogen leveren.

Partners

Heeft u een vraag over onze producten of diensten?